Komorný Hrádok - zámok a osada rovnakého názvu sú oddávna späté s Chocerady. S tým, že si svoje postavenie obe časti vymenili – Chocerady ako súčasť niekdajšieho hrádeckého panstva a súčasný Komorný Hrádok ako miestna časť v správe obce.

Predchodcom Komorného Hrádku bol hrad, ktorý nižšie na skalnej ostrožni nad ľavým brehom rieky Sázavy založili pravdepodobne páni z Dubé okolo roku 1300. Za vlády Václava IV. sa Hrádku zmocnili lúpeživí rytieri Ján a Mikuláš Zoulovej. Po dobytí hradu kráľovským vojskom bol hrad rozborený a zničený. Roku 1412 vznikol nový hrad zvaný Veselé, ktorý stojí už na mieste terajšieho zámku. Odvtedy patrili už celé Chocerady k panstvu a s ním boli natrvalo spojené ich ďalšie osudy.

Svoje terajšie meno Komorný Hrádek získal hrad v roku 1525, kedy sa stal majetkom Jaroslava zo Šelmberka, najvyššieho komory českého kráľovstva. Z toho roku pochádza aj most cez rieku, ktorý slúžil starej zemskej ceste z Prahy cez Říčany smerom na Divišov, Humpolec a ďalej na Moravu. Ďalší držitelia, Valdštejnovci, prestavali hrad v 16. storočí na reprezentatívny renesančný zámok av 18. storočí potom prešiel ešte barokovými úpravami. Spojitosť s Chocerady najlepšie vystihuje zoznam objektov, ktoré patrili k panstvu: kniežacia tehelňa, most, dvor Obora so sýpkou a zvieracia obora, panský mlyn, kniežacia vinopalňa - dnešný hotel Ostende, sokolovňa - pôvodný zájazdný kniežací hostinec, stará škola - pôvodne tiež rybník na návsi. S menom Komorný Hrádok je spojený aj vznik kaplnky 14 sv. pomocníkov a stopy, najmä Valdštejnovcov, nesie aj choceradský kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Ako rodové sídlo slúžil zámok až do roku 1945, po vojne bol posledným majiteľom, nemeckému rodu Khevenhüller-Metsch, zabavený a prevzala ho Armáda ČSR. Pod rôznymi názvami tu potom fungovalo výcvikové a školiace stredisko. Aj v súčasnej dobe zámok využíva ministerstvo obrany ako školiace a spoločenské centrum s názvom Agentúra plánovania a rozvoja ľudských zdrojov a nie je prístupný verejnosti. Iba raz ročne, v rámci Dní európskeho dedičstva, organizuje centrum deň otvorených dverí spojený s rôznymi sprievodnými akciami.

Zámocké interiéry stoja za zhliadnutie hlavne vďaka bohatej barokovej štukovej výzdobe a nástenným a stropným maľbám. Nie je bez zaujímavosti, že toto všetko bolo poškodené necitlivými zásahmi pri úpravách priestorov pre potreby armády a až od 90. rokov minulého storočia sa postupne najcennejšie interiéry navrátili pod rukami reštaurátorov do pôvodnej podoby. Veľkým počinom bola tiež obnova veže v roku 2000 (zničená požiarom v roku 1900) a rekonštrukcia a znovuvysvätenie zámockej kaplnky v roku 2012 pražským arcibiskupom Dominikom Dukom.Zajímavá místa v okolí

Hrad Zlenice  (5.6 km)
Klášter Sázava  (6.5 km)
Jevanský rybník  (10.6 km)
Pivovar Ferdinand  (13.2 km)
Zámek Jemniště  (14.4 km)
Zámek Konopiště  (14.9 km)
Hrad Týnec  (16.0 km)
Golf Oaks Prague  (16.4 km)
Golf Club Molitorov  (17.6 km)
Zámek Vlašim  (19.4 km)
Parazoo Vlašim  (19.5 km)
Lipanská mohyla  (19.7 km)
Zámek Průhonice  (22.8 km)
Viadukt Žampach  (22.8 km)
Rozhledna na Pepři  (23.2 km)
Divotvorný lesík  (24.7 km)
Camping Oase Praha  (25.2 km)
Zruč nad Sázavou  (25.5 km)

  WC
  Pitná voda
  Voľný prístup
  Zvieratá povolené
  Možnosť nákupov na mieste
  Vhodné pre deti
  Možnosť občerstvenia na mieste
  Vhodné pre automobil
  Vhodné pre obytné vozidlo

Chocerady
Nepoužíváme cookies
Pro Váš komfort nesledujeme a neukládáme Vaše preference pomocí cookies, data nejsou zpracována třetími stranami. Více informací
Doporučit
Mobilní aplikace
Připravujeme pro Vás mobilní aplikaci na cesty, již brzy bude k dispozici.