Vo Všestaroch pri Hradca Králové vo východných Čechách má svoj domov unikátny Archeopark praveku.

Návštevníci sa môžu tešiť na pravekú dedinu s budovou hlavnej expozície praveku s osem metrov dlhým modelom pravekej krajiny, rekonštrukciou archeologických vykopávok a jaskýň s pozostatkami zvierat a ľudí.

Vo vonkajšej expozícii je možné vidieť ukážky pravekých stavieb, ako sú neolitický a eneolitický dom, polozemnice zo staršej doby železnej, rondel, výrobné areály a praveké pohrebisko s mohylami.

Kto chce, môže si vyskúšať celý rad pravekých činností, ako drvenie obilia, brúsenie kamenných sekier, obrábanie poľa drevenými nástrojmi alebo práca s replikami pravekých sekier. Nielen deťom sa bude páčiť expozícia domáceho zvieratstva.Zajímavá místa v okolí


  WC
  Pitná voda
  Vhodné pre deti
  Možnosť občerstvenia na mieste
  Vhodné pre automobil
Nepoužíváme cookies
Pro Váš komfort nesledujeme a neukládáme Vaše preference pomocí cookies, data nejsou zpracována třetími stranami. Více informací
Doporučit
Mobilní aplikace
Připravujeme pro Vás mobilní aplikaci na cesty, již brzy bude k dispozici.