Jediná pilierová priehradná nádrž v Českej republike.

Bola vybudovaná na Flájskom potoku s dátumom dokončenia v roku 1963. Fláje slúžia nielen ako zdroj pitnej vody pre severočeskú hnedouhoľnú panvicu, ale aj ako regulátor povodňových prietokov a ako hydroenergetické zariadenie.

Jej hrádza je vysoká 56 ma dlhá 416 m.Zajímavá místa v okolí


  Voľný prístup
  Zvieratá povolené
  Vhodné pre deti
Nepoužíváme cookies
Pro Váš komfort nesledujeme a neukládáme Vaše preference pomocí cookies, data nejsou zpracována třetími stranami. Více informací
Doporučit
Mobilní aplikace
Připravujeme pro Vás mobilní aplikaci na cesty, již brzy bude k dispozici.